Privacy statement
& cookie verklaring

Privacy

Dit is het privacybeleid van Kinkelder B.V. (“Kinkelder”) en specifiek voor de website werkenbijkinkelder.nl. Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die de website werkenbijkinkelder.nl bezoeken. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Kinkelder gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.werkenbijkinkelder.nl. Kinkelder raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Kinkelder B.V., gevestigd aan de Nijverheidsstraat 2, 6905 DL te Zevenaar, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Kinkelder verzamelt en verwerkt van gebruikers van de Werkenbijkinkelder.nl website. Wanneer je via de werkenbijkinkelder.nl website solliciteert op een vacature, zal Kinkelder de gegevens die je in desbetreffend online formulier invult verzamelen.

Solliciteren via werkenbijkinkelder.nl

Als je solliciteert op een vacature via de website Werkenbijkinkelder.nl kun je online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van jouw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd. Daarnaast kun je je cv en motivatie uploaden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, geboorteplaats, burgerlijke stand, telefoonnummer, telefoonnummer extra, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, je cv en je motivatie.

Waarom verzamelen en gebruiken wij deze gegevens

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, verzamelen en gebruiken we omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzendovereenkomst te sluiten en uit te voeren. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor het nakomen en uitvoeren van bepalingen in de voor ons geldende cao. Ook verzamelen en gebruiken wij jouw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met belastingen en premies voor werknemers.

Vanwege deze noodzaak ben je verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Krijgen wij deze persoonsgegevens niet, dan kunnen we mogelijk geen sollicitatieprocedure met je doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst/ stageovereenkomst/ uitzendovereenkomst met je aangaan/uitvoeren of voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Ben je (payroll-)werknemer of stagiair, dan gebruiken wij je gegevens voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van de arbeids- of stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Dit betekent o.a.:

 • de behandeling van personeelszaken;
 • het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen;
 • het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale verplichtingen voor jou als werknemer of stagiair.

Ben je sollicitant, dan gebruiken wij je gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, het beoordelen van je geschiktheid voor een huidig of toekomstig beschikbare vacature en de eventuele afhandeling van de door jou gemaakte onkosten.

Ben je een uitzendkracht, dan gebruiken we de gegevens die we van het uitzendbureau ontvangen om te beoordelen of je geschikt bent voor een huidig of toekomstig beschikbare vacature en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Het is mogelijk dat we je persoonsgegevens delen met andere partijen. Deze partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) arbeidsovereenkomst. Het gaat hierbij om de volgende partijen:

 • De Belastingdienst
 • Het UWV
 • Onze arbodienst/bedrijfsarts
 • de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • het Pensioenfonds;
 • verzekeraars voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en WGA-ERD
 • onze accountant
 • de Personeelsvereniging
 • Justitie
 • deurwaarders
 • advocaten, die Kinkelder inschakelt
 • bedrijven die Kinkelder inschakelt voor 2e-spoor en outplacement.

Soms kan het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, het (verplicht gestelde) pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In andere gevallen is het doorgeven van jouw gegevens noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van jouw gegevens aan onze arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, anders kunnen we daardoor geen aanspraak maken op een verzekeringsuitkering.

 

Daarnaast zijn er partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren, zoals de accountant. Ook bij deze doorgifte van jouw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder andere) de kennis en expertise die onze accountant bezit. Om de (arbeids)overeenkomst met je uit te voeren, heeft de accountant uw persoonsgegevens nodig.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze personeels- en loonadministratie, waar ook jouw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Je persoonsgegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

De door jou aan Kinkelder verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatie worden door Kinkelder bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Kinkelder, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier/ salarisadministratie. Deze zijn van fiscaal belang en bewaren we tot 7 jaar na beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Wij zijn wettelijk verplicht om deze bewaartermijn aan te houden.

Loonbelastingverklaringen en een kopie van je identiteitsbewijs bewaren we tot 5 jaar na beëindiging van je dienstverband. Ook hier zijn we wettelijk verplicht ons aan deze bewaartermijn te houden.

Andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie bewaren tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging van je arbeidsovereenkomst, tenzij blijkt dat we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om te kunnen voldoen aan een wettelijke (bewaar)plicht of als er sprake is van een arbeidsconflict of rechtszaak. Hierbij moet je denken aan arbeidsovereenkomsten, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie, formele sancties en ontslag, getuigschriften en administratieve verzuimgegevens.

Recht op inzage van je gegevens

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien. Indien daar reden toe is, kun je ons ook vragen om de gegevens aan te vullen of onjuistheden te wijzigen. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Ook kun je bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Als je vindt dat Kinkelder onjuist omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens te verkrijgen of deze over te dragen aan een ander.

Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden gebruiken. Als we je persoonsgegevens bijv. nodig hebben om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar maken of een verzoek doen tot verwijdering.

Maken wij gebruik van cookies?

Werkenbijkinkelder.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze Werkenbijkinkelder.nl website verbeteren. Daarnaast kan Kinkelder dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de Werkenbijkinkelder.nl website door bezoekers wordt bezocht. Deze cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Werkenbijkinkelder.nl maakt gebruik van de volgende soorten cookies en vergelijkbare technieken:

Functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Zo lezen wij bijvoorbeeld jouw schermformaat om de website juist geschaald weer te geven.

Analytics cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Werkenbijkinkelder.nl maakt gebruik van analytische software om het gebruik van de website te meten:

 • Google Analytics: Bij het gebruik van Google Analytics worden gegevens met Google gedeeld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt; het IP adres wordt geanonimiseerd.

Hoe zit dat met verwijzingen en links?

Werkenbijkinkelder.nl kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Kinkelder heeft geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacyverklaring en/of cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Ik wil geen cookies of mijn cookies verwijderen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de werk.ah.nl website gebruikmaken.

Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. Voor zover de kennis van Kinkelder reikt.

Volg ons op Social Media

Neem contact op met mij

Tessa Huiting
HR Adviseur

Ilona van Uum
HR Manager

Nijverheidsstraat 2
6905 DL Zevenaar
Nederland

Telefoon: +31 (0) 316 58 22 00
E-mail: recruitment@kinkelder.nl